BG-Mamma с ново лого и дизайн

Представяме ви новото лого и обновената визия на интернет портала BG-Mamma.

Основният акцент в настоящите промени е подобрената и улеснена за ползване главна навигация и така наречената "глава" на сайта. В случая основната навигация ще представлява своеобразна закотвена лента в най-горната част на всяка страница. Тя ще следва потребителя навсякъде по време на неговия престой, за да го улесни в достъпа му до множеството полезни категории на портала, до личните му съобщения, до темите, в които е писал и до тези, към които проявява постоянен интерес.

Може да се запознаете с новата навигация, като посетите тази специална секция, в която нагледно са обяснени промените и допълнителните удобства, които ви предлагат те.

 

 

Втората новост е обновената идентичност на BG-Mamma, изразяваща се в подмяна на досегашното лого с ново, което кореспондира с по-ясния и удобен за ползване вид на сайта.

В същото време новото лого е лесно разпознаваемо и запомнящо се, като комбинира в себе си модерен вид и усещането за лекота при ползване на услугата - а именно достъп до огромното по обем полезно съдържание, множество полезни инструменти и възможност за добра комуникация с отделни хора и цели потребителски групи със сходни интереси.

Сподели: