Рекламен формат Описание Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300x250 px
Избрана страница макет при запитване - 10 лв.
Всички страници макет 400 000 80 000 8 лв.
Half Page banner
300x600 px
Заглавна страница макет 80 000
15 000
12 лв.
Wallpaper Избрана страница макет при запитване - 25 лв.
Всички страници 800 000 130 000 20 лв.
728x90 px или
970x90 px
Избрана страница макет
макет
при запитване - 12 лв.
Всички страници 800 000 130 000 10 лв.
970x200 px Избрана страница макет при запитване - 18 лв.
Всички страници 800 000 130 000 16 лв.
970x250 px Избрана страница макет при запитване - 22 лв.
Всички страници 800 000 130 000 20 лв.
300x250 px или
320x50 px
m.bg-mamma.com макет
250 000
50 000
10 лв.
Branding (group/article) Брандиране на конкретна група или тема макет при запитване -
при запитване

1 Имресиите са на дневна база.
2 Уникалните потребители са на дневна база.
3 Цените са за 1000 импресии, без включен ДДС.

*     Таргетирано излъчване на рекламни формати:
        - Frequency Capping - завишение 25% за кампании до 3000 лв. брутен бюджет
        - Геотаргетиране - завишение 25%
**   Отстъпка за агенции - 15%

PR Article
 
ПР Публикация
1 седмица
Цена при запитване

* За PR Article не важат стандартните отстъпки.
Цените са без включен ДДСGross volume*
Volume discount
1 000 5 000
10%
5 000 10 000
13%
10 000 20 000
15%
20 000
40 000
18%
40 000
70 000
22%
70 000
100 000
25%
100 000
150 000
28%
150 000
200 000
31%

* ПР публикации не се включват в натрупания обем
Agency Discount - 15%
Рекламна тарифа за 2017г. - NEG Rate Card 2017