Рекламен формат Позициониране Импресии 
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии *
Дисплей реклама
Medium rectangle
300x250 px
Всички страници
200 000
45 000
8 лв.
Leaderboard
970x90 px / 728x90 px
Избрани страници
По запитване
-
12 лв.
Всички страници
250 000
50 000
10 лв.
Megaboard
970x200 px
Избрани страници
По запитване
-
18 лв.
Всички страници
250 000
50 000
16 лв.
Billboard
970x250 px
Избрани страници
По запитване
-
22 лв.
Всички страници
250 000
50 000
20 лв.
Wallpaper Заглавна страница
50 000
5 000 25 лв.
Избрани страници По запитване
-
25 лв.
Всички страници
300 000
55 000
20 лв.
Synchronized banners
Избрани страници
По запитване
-
40 лв.
Всички страници
250 000
50 000
35 лв.
Second Megaboard
970x200 px
Избрани страници По запитване
 -
10 лв.
Всички страници 250 000
50 000 8 лв.
Second Billboard
970x250 px
Избрани страници
По запитване
-
12 лв.
Всички страници
250 000
50 000
10 лв.
Branding
(group/article)

-
По запитване
-
По запитване
Мобилна реклама
Rectangle
300x250 px
Всички страници 210 000 42 000 10 лв.

  * Цените са без включен ДДС.

    Допълнителни възможности за таргетиране:
        - Frequency capping 1 (показване на уникален) +25%

        - Frequency capping 2/3 +15%
        - Геотаргетиране +25%Рекламни публикации / Native ads
Рекламна публикация
desktop&mobile
-
-
по запитванеGross volume*
Volume discount
1 000 5 000
10%
5 000 10 000
13%
10 000 20 000
15%
20 000
40 000
18%
40 000
70 000
22%
70 000
100 000
25%
100 000
150 000
28%
150 000
200 000
31%

* ПР публикации не се включват в натрупания обем
**
Отстъпка за агенции -15%